تاریخ : یکشنبه 21 خرداد 1396 | 10:26 بعد از ظهر | نویسنده : زهرا
کاش کسی بود به گوشت می رساند
که امروز تمام قد ایستاده ام و
در دلم فریاد زدم :
من این شلوغی پر از تنهایی را
نمی خواهم
من
تو را میخواهم
میفهمی ؟! کاش کسی بود ...

#عادل_دانتیسم

نتیجه تصویری برای تنهایی در شهر