گاهنوشتــــ های قاصدک

خط خطی های تنهایی های من

جان جان بی تن مرو

پوشیده چون جان می روی اندر میــــــــان جان من
ســـــــــــــــــــرو خرامان منی ای رونق بستان من

چون می روی بی من مرو ای جانِ جان بی تن مرو
وز چشم من بیرون مشو ای شـــــــــــعله تابان من

تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمـــــــــــــــــان چاکرم
این دیدن تو دین من وی روی تو ایمـــــــــــــــان من

بی سروپا کردی مرا بی خواب و خور کردی مــــــرا
در پیش یعقوب اندر آ ای یوســـــــــــــف کنعان من

مولوی
[ جمعه 23 تیر 1396 ] [ 08:38 قبل از ظهر ] [ زهرا ] [ نظرات() ]