تاریخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 | 10:40 بعد از ظهر | نویسنده : زهرا
سلام 
سلامی به بلندای ماه تابان 
احوالتون بهترین ابجی گلیای من 

خیلی وقته نبودم 
عجیب دلم تنگ شده بود .... تنگ شماها تنگ نوشتن
شاید اینجا تنها فرصتی باشه برای از ته ته دل نوشتنا
که اونم به لطف درس خوندن بستمش گذاشتم کنار
تحملم به جان رسید از این فراق
اما برای آغاز هیچوقت دیر نیست 
من آمده ام با کوله باری از دلتنگی ها 
هی رفتم اومدم رفتم بازم اومدم ... خوش اومدم یا برگردم همونجایی که بودم ؟


تا عید باید یه دور تموم کنم درسارو
الهـــــــــــــــــــــــی مـــــــــــــــــددی