تاریخ : پنجشنبه 11 مرداد 1397 | 02:24 بعد از ظهر | نویسنده : زهرا

باور كن روزى هزار بار تمرین میكنم

كه اگر روزى

جایى

لحظه اى

اتفاقى دیدَمَت،

چه خواهم كرد

چه خواهم گفت

اصلاً زبانم باز میشود به حرف زدن؟!

من این روزها تمرینِ خونسرد بودن میكنم جانَم!

كه اگر روزى

جایى

لحظه اى

اتفاقى مرا دیدى

نفهمى نبودَنَت،

چه بلاها به سرم آورده...


علی قاضی نظام