تاریخ : دوشنبه 28 آبان 1397 | 01:38 قبل از ظهر | نویسنده : زهرا

بی احساس ترین آدمها هم

زیر باران دلتنگ میشوند،

سرشان درد میگیرد برای قدم زدن،

برای یک فنجان قهوه کنار پنجره کافه ای شلوغ ،

نفس هایشان عمیق میشود

ریه هایشان عشق میکند از اکسیژن خالص باران خورده !

پایشان میرود به سمت مسیر دورتر،

برای ساعتی بیشتر زیر باران ماندن....

بی احساس ترین آدمها هم

زیر باران شاعر میشوند

عاشق میشوند

دلبری میکنند

من که هیچ!

خدا به داد من برسد !!!

فائزه انصاریان

 

تصویر مرتبط