تاریخ : پنجشنبه 8 آذر 1397 | 09:43 قبل از ظهر | نویسنده : زهرا

پاییز کوتاه است جانم

مهرش رفت، آبان هم رفت...

و یک آذر بیشتر نمانده

جیب‌های لباسم را

برای دست‌های تو بزرگ دوخته ام!

از من گفتن

چندوقت دیگر صدای خش‌خش برگ‌ها میخوابد

هنوز هم قصد برگشتن نداری؟

 

صبور زارع

 

تصویر مرتبط