تاریخ : دوشنبه 19 آذر 1397 | 11:37 بعد از ظهر | نویسنده : زهرا

رختها را گیره میزنم

میگذارم

آفتاب بوسه شان دهد؛

بخار کرده اند

زیر آفتاب کرخت پاییز

قلبم را کاش

میشد بشویم،

پهن کنم آنجا

تا هرچه دارد

بخار شود و

برود به ناکجا آباد!

قلبم را سپید میخواهم

پاک ِپاک

پاک از هر چه

ازآن تو ست!


آناهیتا سمیعی