تاریخ : پنجشنبه 2 خرداد 1398 | 08:05 قبل از ظهر | نویسنده : زهرا

همین روزها ؛

اتفاقاتِ خوب ، خواهند افتاد ؛ درست وسطِ روزمرِگی هایمان ،

دلخوشی ها راهشان را گم خواهند کرد و این بار به سمتِ ما روانه خواهند شد .

شب هایی را می بینم که از خستگیِ شادی و لبخندِ روزهایمان می خوابیم و صبح هایی که با اشتیاقِ دلخوشی هایِ تازه بیدار می شویم .

من شک ندارم ؛

یکی از همین روزها ... همه چیز درست خواهد شد !


نرگس صرافیان طوفان‌